Vice Media Cuts Personal och Ceases Online Publishing

0

Vice Media slutar publicera på plats och skär jobb

Enligt en nyhet från Vice Media, har de beslutat att sluta publicera på plats och istället fokusera på digitala plattformar. Denna…


Vice Media slutar publicera på plats och skär jobb

Enligt en nyhet från Vice Media, har de beslutat att sluta publicera på plats och istället fokusera på digitala plattformar. Denna förändring kommer att leda till nedskärningar av personal och jobb inom företaget.

Genom att flytta till en helt digital plattform, hoppas Vice Media kunna anpassa sig till de förändringar som sker inom medielandskapet och framtidssäkra sin verksamhet. Tyvärr kommer detta beslut att drabba många anställda som riskerar att förlora sina jobb.

Det är ett tråkigt beslut för de som arbetar inom Vice Media, men det är också en påminnelse om de utmaningar som mediebranschen står inför i dagens digitala värld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *