Terms of Service

assemble eller på annat sätt försöka extrahera källkoden från webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av webbplatsen eller någon annan tjänst vi tillhandahåller om vi anser att du har brutit mot dessa användarvillkor eller om vi bedömer att din användning är oacceptabel på något sätt. Vi kan också samarbeta med brottsbekämpande myndigheter och lämna ut information om dig om vi anser att sådan åtgärd är nödvändig för att skydda våra användare eller för att upprätthålla lag och ordning.< / li>