Quiet Academy

0

Skolan där lärare aldrig skriker på barn

I denna skola är respekt och förståelse nyckelorden. Här är lärarna tränade i att kommunicera effektivt med eleverna utan…

Skolan där lärare aldrig skriker på barn

I denna skola är respekt och förståelse nyckelorden. Här är lärarna tränade i att kommunicera effektivt med eleverna utan att behöva höja rösten. Genom positiv förstärkning och konstruktiv feedback skapas en trygg och harmonisk lärandemiljö.

Eleverna i denna skola trivs och känner sig sedda och hörda. Istället för att skrämmas till lydnad skapar lärarna en atmosfär som uppmuntrar elevernas kreativitet och självständighet. Resultatet är elever som trivs och presterar på sin bästa nivå.

I denna skola är varje elev en individ med unika behov och förutsättningar. Lärarna är lyhörda och anpassar undervisningen efter varje elevs behov för att maximera deras potential. Här är det inte bara kunskap som räknas, utan även elevens välbefinnande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *