Gaza protest skär kort rådet möte

0

Rådets möte övergivet efter demonstrationen av Gaza

Rådets möte övergivet efter demonstrationen av Gaza

I förra veckan hölls ett möte i FN:s säkerhetsråd angående den pågående konflikten i Gaza. Mötet, som planerades att hållas under flera timmar, avbröts dock efter en intensiv demonstration utanför FN-högkvarteret.

Protestanter från olika grupper samlades utanför möteslokalen och krävde att medlemmarna i säkerhetsrådet skulle ta krafttag mot det pågående våldet i Gaza. Trots att mötesdeltagarna försökte fortsätta med mötet, var störningen utanför alltför stor och möteslokalen evakuerades.

Demonstrationen visar på det starka engagemanget och de djupa känslorna som omgärdar konflikten i Gaza. Det blir allt tydligare att världens ögon är riktade mot denna region och kraven på en lösning blir allt mer påträngande.

Det återstår att se om och när mötet kommer att återupptas, men en sak är säker – konflikten i Gaza fortsätter att vara en av de mest brännande frågorna på den internationella agendan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *